Private Equity

Investeren in niet beursgenoteerde bedrijven is de laatste jaren sterk in opmars. Een groot gedeelte van economische groei en bedrijfswinsten kan nu éénmaal niet worden gecapteerd via beursgenoteerde aandelen.

Op lange termijn bieden deze investeringen vaak een outperformance ten opzichte van een beleggingsstrategie in louter beursgenoteerde aandelen.

Aangezien de dispersie in returns bij de verschillende private equity-fondsbeheerders een pak groter is dan in de meeste klassieke beleggingsportefeuilles, is een goede analyse en selectie van deze beheerders absoluut cruciaal.  Goede private equity-fondsbeheerders zijn hier wel degelijk in staat om toegevoegde waarde (de zgn. alfa) te creëren. 

Goede private equity-fondsen vormen een toegevoegde waarde voor uw vermogen.

Investeringen poolen

Heel wat private equity fondsen hanteren echter grote instapdrempels die niet voor iedereen haalbaar zijn. Door de investeringen van onze cliënten te poolen, maken we het voor u mogelijk om zelfs met kleinere instapbedragen toegang te krijgen tot deze interessante fondsen.

Private equity-fondsbeheerders

Overige diensten

Onafhankelijk advies en marktkennis is ook inzake private equity van elementair belang.

Nieuws

+32 (0)3 460 16 60