VERMOGENSBEGELEIDING,

ONAFHANKELIJK STERK

Clares is een onafhankelijke family office. Wij begeleiden vermogende families en particulieren in het beheer en opvolging van hun vermogen op financieel en fiscaal-juridisch vlak.

Clares Vermogensbeheer

Uw belang centraal

Uw vermogen verdient een strategisch plan van aanpak. Wij definiëren samen met u uw globale vermogensstrategie, zodat uw vermogen u op korte en lange termijn in staat stelt om uw wensen en familiale doelstellingen te realiseren en dit zowel op financieel als fiscaal-juridisch vlak.

Als uw vertrouwenspersoon zitten wij niet tegenover u aan tafel, maar wel naast u, zonder enig belangenconflict. Op basis van onze jarenlange ervaring bezorgen wij u een objectieve en kritische analyse van diverse investeringsvoorstellen, behaalde resultaten en kostenstructuren van uw banken en vermogensbeheerders.

Onze consolidatie, monitoring en rapportering van uw vermogen geven u een klare kijk op uw familiaal vermogen en de structuur ervan. Onze analyses en opvolging kunnen ook uw vermogen ten goede komen.

Onze analyses en opvolging kunnen ook uw vermogen ten goede komen.

Onze diensten

Enkel een onafhankelijke begeleiding biedt u de garantie op advies zonder enig belangenconflict.

Uw belang centraal

Clares biedt u dit onafhankelijk en professioneel advies, zodat uw vermogen u in staat stelt om uw wensen en familiale doelstellingen te realiseren. Als family office zijn wij per definitie geen vermogensbeheerder, maar adviseren wij u in de selectie en opvolging van diverse, gespecialiseerde en best presterende vermogensbeheerders.

Uiteraard neemt u geen genoegen met een gestandaardiseerde en productgedreven aanpak als het op uw familiaal vermogen aankomt. Wij ondersteunen ons advies met een overzichtelijk geconsolideerd vermogensrapport zodat u en uw familieleden een duidelijk inzicht behouden in het familievermogen. Dit stelt u in staat om onderbouwde beslissingen te nemen zowel op financieel, juridisch als fiscaal vlak.

Clares Private Placement

Team

Clares vormt een centraal aanspreekpunt voor al uw vermogensgerelateerde vragen.

Nieuws

+32 (0)3 460 16 60