Fiscaal-juridische begeleiding

Een professionele en onafhankelijke vermogensbegeleiding zonder oog te hebben voor de fiscaal-juridische aspecten met effect op uw vermogen, is op heden ondenkbaar geworden. Men mag niet blind blijven voor eventuele fiscale risico’s die uw vermogen kunnen bedreigen, zowel tijdens uw leven als bij overlijden. 

Wij begeleiden u graag bij het in kaart brengen van uw huidige vermogensrechtelijke situatie.

Clares biedt niet alleen u maar ook uw erfgenamen één contactpersoon aan die niet enkel volledig geïnformeerd is, maar hen ook op een onafhankelijke wijze kan begeleiden bij het verdere beheer van het familievermogen.

Een vermogensplanning vereist ook opvolging en onderhoud.

Vooreerst worden we geconfronteerd met een continu wijzigende wetgeving, waardoor aanpassing van uw planning vereist is, of kunnen er bijkomende administratieve verplichtingen ontstaan. Daarnaast zien we al te vaak dat het niet correct naleven van bepaalde verplichtingen een goede planning teniet kan doen. Uit het aanhouden van een maatschap of het verrichten van een fideïcommissaire schenking volgen verplichtingen die cruciaal kunnen zijn voor het correcte verdere verloop van uw planning.

Clares Juridische Begeleiding

Overige diensten

De toenemende complexiteit inzake vermogensstructurering heeft tot gevolg dat u niet eenmalig uw structuur kan opzetten zonder er nadien nog naar om te kijken.

Nieuws

+32 (0)3 460 16 60