Verlaging successierechten bij legaat aan private stichting

Het Vlaamse Gewest heeft begin dit jaar de successierechten die van toepassing zijn op een legaat aan een private stichting of een stichting van openbaar nut verlaagd tot 8,5%. Voorheen bedroeg dit tarief 8,8%.
 
Ook de schenkingsrechten die van toepassing kunnen zijn bij een schenking aan een private stichting of een stichting van openbaar nut werden verlaagd tot 5,5 % (Belgisch Staatsblad 14 januari 2014).