Notionele intrestaftrek – tarief inkomstenjaar 2014

Het tarief van de notionele intrestaftrek van toepassing in inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) zal 2,630% bedragen voor gewone vennootschappen en 3,130% voor KMO’s.

Dit tarief komt voort uit het gemiddelde van de referte-indexen J met betrekking tot de lineaire obligatie 10 jaar van de maanden juli, augustus en september van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.