Juridische begeleiding

Clares begeleidt u ook op juridisch en fiscaal vlak. Niemand kan blind blijven voor de fiscale risico’s die uw vermogen bedreigen, zowel tijdens uw leven als bij overlijden.
 
De concrete invulling van onze begeleiding gebeurt afhankelijk van uw wensen en behoeften. Op basis van een globaal vermogensoverzicht kan een doorgronde screening en analyse gebeuren op juridisch en fiscaal vlak. Daarnaast kunnen ook punctuele zaken worden bekeken. In samenwerking met de vaste adviseurs (boekhouder, advocaat, notaris, …) van onze cliënten begeleiden we mee de opmaak van de vereiste documenten en de concrete uitvoering hiervan.
 
Als family office zijn we in staat een duidelijk zicht te hebben op de concrete situatie van onze cliënten, wat ons optimaal in staat stelt om de eventuele invloed van wetswijzigingen voor uw vermogen in te schatten. Op deze wijze kan proactief worden ingegrepen indien nodig.
 
De toenemende complexiteit van vermogensstructurering heeft tot gevolg dat u niet eenmalig uw structuur kan opzetten zonder er nadien nog naar om te kijken. Ook hier is onderhoud vereist. Al te vaak zien we dat het niet correct naleven van bepaalde verplichtingen een goede successie- of vermogensplanning teniet doet. Zo denken we maar aan de plicht tot het houden van de jaarlijkse algemene vergadering van uw burgerlijke maatschap. Onze opvolging garandeert dat uw structuur ook up-to-date blijft.
 
Het kan ook van belang zijn dat u uw erfgenamen één contactpersoon kan aanbieden die niet alleen volledig en overkoepelend geïnformeerd is, maar hen ook op een onafhankelijke wijze kan begeleiden bij het verdere beheer van het familievermogen.