Vlaanderen verlaagt schenkings rechten onroerende goederen

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt om de schenkingsrechten op onroerende goederen te verlagen. Ze heeft hiermee de bedoeling het gebouwenpatrimonium in Vlaanderen te activeren. Door het toestaan van een bijkomende korting op de schenkingsrechten indien de gebouwen nadien worden gerenoveerd, wenst men eveneens de energie-efficiëntie te ondersteunen.

Vanaf 1 juli 2015 zal voor de eerste schijf van 150.000€ per begiftigde in rechte lijn een tarief van 3% van toepassing zijn. Tot op heden is dit laagste tarief enkel voor de eerste schijf van 50.000€ van toepassing. 

De nieuwe schalen zijn de volgende:

Schalen Tarief rechte  lijn en tussen echtgenoten Tarief niet rechte lijn
0 tem 150.000 € 3% 10% (met renovatiepremie: 9%)
150.000 tem 250.000 € 9% (met renovatiepremie : 6%) 20% (met renovatiepremie: 17%)
250.000 tem 450.000 € 18% (met renovatiepremie: 12%) 30% (met renovatiepremie: 24%)
Boven 450.000 € 27% (met renovatiepremie: 18%) 40% (met renovatiepremie: 31%)

 

De techniek van de gespreide schenking blijft eveneens tot de mogelijkheden behoren. Hierbij kan men met een tussenperiode van telkens minimaal drie jaar overgaan tot schenking van een (deel van een) onroerend goed. Door steeds drie jaar te laten tussen schenkingen aan dezelfde begiftigde is het mogelijk om deze steeds opnieuw te laten genieten van de laagste schenkingstarieven. Hierdoor wordt het zogenaamde progressievoorbehoud op de latere schenkingen vermeden.