Financiële begeleiding

Wij bekijken samen met u op welke manier uw vermogen u kan helpen uw wensen en doelstellingen te realiseren.  Daarom zetten wij uw doelstellingen om in een concrete vermogensstrategie en geven deze strategie vorm in uw familiaal beleggingsmemorandum.  Hierin worden de do's en dont's van uw beleggingsbeleid gedefinieerd.
Onze performante software (Advent Portfolio Exchange) alsook diverse financiële informatiesystemen (Bloomberg, Morningstar) stellen ons in staat diepgaande analyses te maken om, zowel op globaal als op detailniveau, de juiste beslissingen te nemen.
Clares adviseert u in de implementatie en opvolging van uw beleggingsbeleid:

  • selectie van vermogensbeheerders
  • negotiatie van diverse beheersmandaten
  • analyse van diverse strategieën
  • detectie en inschatting van risico's
  • analyse en vergelijking van behaalde returns (contributie, attributie)
  • kostenbeheersing
  • benchmarking
  • opmaak van geconsolideerde vermogensrapportering

Ook inzake illiquide investeringen zoals private equity of vastgoed staan wij u bij om een onbevooroordeelde analyse te maken van diverse opportuniteiten.