Antimisbruikbepaling registratie- en successierechten niet retroactief

Bepaalde planningstechnieken kunnen vanaf 1 juni 2012 door de Fiscale Administratie worden beschouwd als ‘fiscaal misbruik’. Dit kan het geval zijn indien men een verrichting heeft gesteld waardoor men zich ‘in strijd met de doelstelling van een fiscale bepaling’ een belastingvoordeel geniet of men zich buiten het toepassingsgebied van deze bepaling plaatst.

Zo wordt bijvoorbeeld de inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap gevolgd door een schenking van dit onroerend goed door beide echtgenoten aan de kinderen beschouwd als een fiscaal misbruik.

De Staatssecretaris heeft in antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt dat deze antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten ook bij een opeenvolging van verschillende handelingen enkel van toepassing is op verrichtingen gesteld vanaf 1 juni 2012. Alle rechtshandelingen van een bepaalde transactie moeten bijgevolg dateren van na 31 mei 2012. Indien een inbreng in de huwelijksgemeenschap van een onroerend goed is gebeurd voor 1 juni 2012 en de schenking na deze datum gebeurt, zal de antimisbruikbepaling niet van toepassing zijn. Niet alle verrichtingen van de ketting van rechtshandelingen dateren immers na 1 juni 2012.