Verruimde maar verstrengde regularisatie vanaf 2 juli

Het ontwerp over de aanpassing van de fiscale regularisatie is goedgekeurd op de ministerraad van 29 maart en heeft daarmee een min of meer definitieve vorm gekregen. Het nieuwe regime zal later in werking treden dan aanvankelijk gedacht, namelijk op 2 juli 2013, ook voor ‘gewone’ fraude. Er is nog altijd sprake van een tarief van 35 % voor fiscaal verjaarde kapitalen al dan niet in levensverzekeringen, en van een verhoogde ‘boete’ van 15 % voor niet-verjaarde inkomsten uit ‘gewone’ fraude. Het komt er dus op aan goed af te wegen of men niet nog snel gebruik zou maken van het oude regime. De combinatie met een minnelijke schikking voor zware fraude is echter geschrapt.