Aangifteplicht levensverzekeringen : niet voor tak 26

In de nieuwe aangifte personenbelasting moet worden aangekruist of men op enig moment in de loop van het voorbije inkomstenjaar een buitenlandse levensverzekering heeft gehad.
 
Staatssecretaris Bogaert heeft laten weten dat tak 26-contracten niet onder de aangifteverplichting vallen, aangezien dit juridisch  geen levensverzekeringen zijn.