TOEGENOMEN ONZEKERHEID VRAAGT EEN ONGEBONDEN BEGELEIDING

De aanslepende bancaire crisis, volatiele financiële markten, complexe beleggingsprodukten en mindere returns doen de nood aan degelijk advies inzake uw vermogen toenemen. U neemt eveneens geen genoegen meer met een gestandaardiseerde en produktgedreven aanpak inzake uw beleggingen. In het kader van een verantwoorde risicospreiding hebt u terecht uw vermogen verdeeld over verschillende vermogensbeheerders, maar dit vertroebelt het globaal overzicht over uw vermogen. Ook de steeds toenemende fiscale impact op uw vermogen zowel in als buiten België baart u zorgen. Een ongebonden begeleiding en volledig onafhankelijk advies helpt u deze problemen te weerstaan.


ONZE DIENSTVERLENING

Steeds meer mensen voelen de toenemende behoefte aan een onafhankelijke adviseur die letterlijk en figuurlijk aan dezelfde kant van de tafel zit. Als onafhankelijke family office willen wij uw familievermogen optimaal beschermen en op een permanent gecontroleerde en veilige manier laten beheren.  Onze werkwijze vermijdt elk mogelijk belangenconflict.

Onze dienstverlening bestaat uit drie hoekstenen die het fundament vormen voor elke degelijke vermogensopvolging:

Aangezien de financiële en fiscaaljuridische invalshoek op uw vermogen niet los van elkaar kunnen worden gezien, werken wij volgens een zeer gestructureerd en stapsgewijs proces. 


UW VOORDELEN

Samenwerken met een family office is een weloverwogen keuze die u heel wat voordelen biedt. Een professionele begeleiding en aanpak voor uw vermogen verdient zich op verschillende domeinen terug.
 
Kostenbesparend en returnverhogend: Een continue kostencontrole en -beheersing, een gestructureerde en onderbouwde selectie van vermogensbeheerders, duidelijke afspraken en opvolging van deze beheerders evenals een gefundeerde vermogensverdeling staan garant voor een betere risicospreiding en optimalisatie van uw return.
 
Ongebonden en onafhankelijk advies: Als cliënt van Clares geniet u volledig onafhankelijk advies dat enkel uw belang en niet dat van anderen dient. U wordt geadviseerd door mensen die aan dezelfde kant van de tafel zitten als uzelf en niets moeten verkopen aan u. Aangezien wij enkel door onze cliënten worden betaald en geen enkele externe commissie ontvangen, vermijden wij elk mogelijk belangenconflict.
 
Diepgaand inzicht in de prestaties van uw vermogensbeheerders: U verkrijgt  een zicht op de volledige financiële wereld zodat uw vermogen kan worden beheerd door de beste partijen in de markt. De benchmarking van de prestaties en de returnvergelijking tussen de verschillende vermogensbeheerders stellen u in staat de prestaties van de diverse spelers in detail te beoordelen.
  
Continue opvolging en risicobeheersing: Wij controleren het naleven van de afspraken door de banken en vermogensbeheerders, zowel op niveau van kosten als inzake asset allocatie.
 
Transparantie: Ons geconsolideerd vermogensoverzicht geeft een duidelijk totaaloverzicht van uw volledige vermogen over de verschillende beheerders heen. Bijkomend bevat dit heel wat controles en analyses die u in staat stellen uw vermogen in alle transparantie te bekijken en alle beheerders op hun werkelijke merites te beoordelen, zowel inzake return als inzake   zichtbare en verborgen kosten.
  
Comfort en gemoedsrust: Al deze elementen hebben één hoger doel, u comfort en gemoedsrust verschaffen. Weten dat iemand bezig is om uw vermogen in de meest optimale omstandigheden te laten beheren, ontneemt u van een belangrijke zorg.